OCTAVIAN RADU

Maestru Venerabil al Lojii Edmond Nicolau nr. 257, București

 

Tradiţie1_

Continuând tradiţia Lojii Edmond Nicolau de a face în fiecare an o excursie masonică în afara ţării şi de a avea prilejul de a împărtăşi cu Fraţii noştri din alte Mari Loji expe­rienţe masonice, în luna octombrie 2014 am fost în vizită în Istanbul, oraşul aflat la Porţile Orientului. Istanbulul, nu­mit pe vremuri şi Constantinopole, a fost şi a rămas o punte comercială, culturală, artis­tică dar şi masonică care leagă Europa de Asia. De această dată ni s-au alăturat în călătoria masonică şi Fraţi din Loja Echerul de Aur sau Ion Câmpi­neanu. O bucurie la fel de mare a fost să-l avem alături de noi şi pe Fratele Alan Turton, în calitatea sa de membru de onoare a Respectabilei Loji Edmond Nicolau nr. 257 din Orientul Bucureşti.

 

Istorie şi Masonerie

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÎn acest oraş plin de istorie ne-a fost dat să găsim multe vestigii antice, vestigii care conţin elemente deseori re-găsite şi în templele masonice, simbolismul lor păstrându-se aproape neschimbat. Toate acestea ne arată că masoneria îşi poate avea originile şi în cultura şi gândirea lumii antice. Un prim exemplu este chiar coloana şerpuită din Cornul de Aur din Istanbul, coloană care are o asemănare artistică cu coloana ucenicului din capela de la Rosslyn. Coloana şerpuită este fără îndo­ială unul din cele mai vechi artefacte care au supra­vieţuit din Grecia şi Roma antică, având o vechi­me de aproximativ 2500 de ani. Iniţial, această coloană, a constituit un trofeu şi a străjuit intrarea templului lui Apollo din Delphi. Această coloană a fost mai apoi mutată la Constantinopole de către împăratul Constantin cel Mare în anul 324 e.n., devenind parte a renumitului hipodrom de la Constantinopole din perioada Otomană. Nu departe de coloană şerpuită se afla şi obeliscul lui Teodosiu. Obeliscul lui Teodosiu este de fapt OLYMPUS DIGITAL CAMERAvechiul obelisc egiptean al faraonului Tutmes al III-lea care a fost adus de către împăratul roman Teodosiu I în seco­lul 4 e.n., tot ca parte a hipodromului de la Constantinopole. Acest obelisc are are o istorie interesantă, fiind ridicat de Tumses al III-lea (1479–1425 i.e.n.) în partea de sud a marelui templu egiptean de la Karnak, mai apoi ajungând la Circus Maximus din Roma, ulterior fiind adus de Teodosiu la hipodromul din Constantinopole. Ceea ce este interesant de obser­vat este că obeliscul, ca simbol al axei lumii – „axis mundi“ se află în mai toate marile oraşe ale lumii cum ar fi Washington, Londra sau Paris, fiind şi unul din simbolurile centrale ale celui de-al treilea grad din Ritul Scoţian Rectificat – „Deponens aliena ascendit unus“.

La portile Orientului 6 webNu departe de coloană şi obelisc se află palatul Topkapi, care a fost principala reşedinţă a sultanilor din Imperiul Otoman timp de aproape 400 de ani (1465–1856). Aici, chiar la intrare, se poate observa firul cu plumb care arată verticala locului, element găsit în masoneria albastră indiferent de rit. Firul cu plumb este folosit în construcţii încă din cele mai vechi timpuri fiind folosit ca şi linia verticală de referinţă care îi ajută pe constructori să ridice zidurile drepte. În masonerie firul cu plumb reprezintă însă şi corecti­tudinea morală, verticalitatea umană, fiind şi unul din instrumentele de lucru alte unui Maestru Venerabil, dar şi justeţea dreptăţii Marelui Arhitect al Universului – în unele ritualuri de trecere la gradul 2 chiar se citează din Biblie când se face referire drepatea foarte strictă a lui Dumnezeu către tot poporul lui Israel. De asemeni în creştinism în timpul liturghiei, drept-credincioşii stau în picioare (asemeni firului cu plumb) reprezentând simbolic reînvierea domnului din ziua de duminică.

Nu putem însă să încheiem cu simbolurile masonice găsite în timpul vizitei în Istanbul fără a menţiona şi Hagia Sofia, o veche biserică creştină de rit grec-orto­dox, devenită mai apoi moschee imperială ca în cele din urmă din 1931 să devină muzeu. Aşa cum în templele masonice găsim pe altarul jurămintelor cărţile sfinte alte tuturor confesiunilor celor aflaţi în acel moment în Lojă, la fel şi în Ayasofya găsim simboluri atât creşti­ne pictate pe ziduri (heruvimi, Sfânta Feciara cu Pruncul…) cât şi elemente islamice cum ar fi cele 8 medalioane pe care se află scrise numele lui Alah, profetului Mahomed, celor doi nepoţi ai acestuia şi a patru califi. Ceea ce este foarte interesant de remarcat este faptul că biserica a fost dedicată Înţelepciunii lui Dumnezeu, a Cuvântului, sărbătoarea patronului Bisericii, a Cuvântului, având loc pe 25 Decembrie, atunci când s-a întrupat Cuvântul.

 

Marea Lojă a Turciei

Masoneria turcă a apărut încă din secolul al XVII-lea, când undeva lângă turnul Galata a fost fondată de către negustorii veniţi din Levant (în marea lor parte geno­vezi) în 1721 prima lojă masonică. Cu toate că existenţa ei este atestată, numele Lojii a fost pierdut.

Dezvoltarea masoneriei în Turcia până la forma ei din ziua de azi a avut loc în cinci mari etape. Într-o primă etapă, un număr de Loji au început să apară în timpul Imperiului Otoman, dar acestea nu erau orga­nizate intern ci aveau un management organizat din afara Imperiului. Toate acestea se datorau Sulta­nului Abdul Hamid, care a împiedicat în mod sistematic organizarea internă a Lojilor masonice. O a doua peri­oadă de dez­voltare a avut loc între 1909-1935, începând cu abdi­carea lui Abdul Hamid şi continuând cu pre­luarea puterii politice de către Masoni. Pentru a se integra mai bine, lojile locale conduse din exterior au luat pentru prima dată o identitate naţională, astfel încât existenţa lor a devenit mai bine asimilată de către oameni.

Pe 3 martie 1909, supremul Consiliu al Turciei (1861) aflat în adormire a fost re-activat iar acest Suprem Con­siliu a consacrat 4 Loji turce plus 3 italiene, 2 franţu­zeşti, 1 spaniolă şi alte două egiptene. Toate aceste loji nou consacrate au alcătuit la 1 August 1909 Marea Lojă a Turciei, primul Mare Maestru devenind Mehmet Talat S. Pasha (care ulterior a ajuns şi Prim Ministru).

O a treia perioadă a avut loc între 1935 şi 1948. În 1935 preşedintele Ataturk a ordonat închiderea tuturor Lojilor masonice în baza ideii că acestea ar avea intenţii distructive controlate din exterior, astfel încât Marea Lojă a Turciei a intrat în adormire. Această intrare în adormire a fost doar oficială, ne-oficial Masonii conti­nuând să îşi desfăşoare pe ascuns activitatea în Loji.

Cea de-a patra perioadă a fost între 1948-1966, când activităţile masonice au renăscut şi s-au intensificat în două direcţii, pe ritul Scoţian şi pe cel Francez. Ultima perioadă, din 1966 până în ziua de astăzi Marea Lojă a Turciei a devenit tot mai puternică, mai bine organi­zată, ajungând la 18.000 de membri şi peste 250 de Loje.

 

Ţinutele Ritualice Comune

Pe durata şederii noastre în Turcia am avut plăcerea de a participa la două Ţinute de o înaltă clasă, una a unei loji de limbă engleză, iar cealaltă a unei loji de limbă turcă.

Loja Freedom nr. 35 este singura Lojă de limbă engleză din Istanbul, fiind fondată încă din 1961. Loja Freedom lucrează în ritualul turcesc care este în cea mai mare parte bazat ritualul scoţian modern cu unele in­fluenţe şi adăugiri din ritualurile francez şi Schroeder. Loja Freedom nr. 35 este una din cele trei Loji din Turcia care lucrează în limba engleză. Aici am avut marea surpriză şi plăcere să-i întâlnim la o ţinută comună şi pe Fraţii englezi din Loja Mandate nr. 4258 din Londra, aceasta fiind şi Loja geamănă a Lojei Freedom din Istanbul. De asemeni am avut şi onorea de a-l cunoste şi pe Maestru Venerabil al Lojei Mandate, Ali Ihsan GOREN, un englez de origine turcă, lucru care a consolidat şi mai puternic legătura de prietenie dintre cele două Loji. În cadrul acestei Ţinute speciale desfăşurate sub ciocanul M.V. Servet Firat a avut loc şi o conferinţă intitulată „The Power of Two: Anglo-Saxon and Turkish Freemasonry“, o conferinţă în care a fost făcută o analiză comparată ritualurilor de gradul 1 practicate de către cele două Loji gemene. Întreaga Ţinută s-a bucurat şi de prezenţa Marelui Maestru din Trecutul Imediat a Marii Loji a Turciei, P.R. Frate Remzi Sanver. Fratele Remzi a subli­niat pe final, făcând referire la diferenţele dintre cele două ritualuri analizate anterior, că marea putere a Masoneriei stă în diversitate, iar marea forţă a unei Mari Loji stă în flexibilitatea şi în puterea ei de a se adapta vremurilor.

Loja Kultur nr. 2 este una dintre cele mai vechi Loje din Istanbul, a doua ca vechime din Turcia, activând încă din 1948. Aici am asistat la o Ţinută Rituală condusă impecabil de M.V. Ufuk Denzici, în cadrul căreia am observant foarte multe similitudini între ritualul practicat în MLNR şi cel practicat în Lojile turceşti. În aceeaşi ţinută a fost prezentate a planşa de arhitectură a Fratelui Bekir BEKİROĞLU intitulată „Man’s Greatest Enemy is His Soul“ – „İNSANIN EN BÜYÜK DÜŞMANI NEFSİDİR“, făcând o analiză a spiritului uman, atât din punctul de vedere al culturii civilizaţiilor antice (mesopotamieme, egiptene, greceşti sau romane) cât şi din punct de vedere filozofic.

Nu aş dori să povestesc mai multe despre aceste Ţinute, deoarece trăirile experimentate în timpul acestor Ţinute nu pot fi La portile Orientului web 2descrise în cuvinte, ele trebuie simţite de fiecare Frate care participă la astfel de evenimente masonice. Dar pot să încurajez pe oricare Frate care ajunge în Turcia să viziteze lojele locale, fie de limba engleză sau de limba turcă, unde va fi primit cu mare prietenie şi va avea parte de momente de neuitat.

Aceasta a fost interesanta aventură masonică de la porţile Orientului a Fraţilor Lojii Edmond Nicolau nr. 257 din Orientul Bucureşti, o aventură plină de maso­ne­rie, istorie, frăţie şi cultură. O aventură dintr-o regiune în care Francmasoneria combină într-un mod unic spiri­tualitatea orientală cu practicile europene. Nu aş dori să închei însă fără a mulţumi şi Fratelui Guven Gungor, M.V.T. al Lojei Isik, loja de limbă turcă din Orientul Bucureşti, pentru ajutorul prompt şi suportul dat Lojii Edmond Nicolau în organizarea acestor vizite.