Revista FORUM MASONIC este o inițiativă privată pusă în slujba Masoneriei Regulare.
Am fondat revista în anul 2000 pentru a promova o imagine intelectuală a Masoneriei române.
Astăzi, FORUM MASONIC își are locul într-o elită, se află în cele mai importante biblioteci ale lumii,
este o revistă distribuită tuturor Marilor Loji cu care MLNR întreține relații fraternale,
precum și celor mai importante publicații masonice / institute de cercetare masonică de pe glob.

(CLAUDIU IONESCU)

 

 

EUGEN OVIDIU CHIROVICI
Mare Maestru din trecut al MLNR
Director de Onoare al Revistei FORUM MASONIC

(…) “Revista a devenit mult mai mult decât o publicaţie izbutită din punct de vedere grafic şi împănată cu fotografii lucioase: s-a transformat într-o adevărată carte de identitate a Craftului din România. În prima perioadă a mandatelor mele, pe când vizitam Marile Loji în căutarea recunoaşterilor, am avut plăcuta surpriză să constat că eram deja precedat de Forum Masonic şi că revista era unanim apreciată pentru calitatea articolelor pe care le găzduia şi pentru ţinuta ei grafică de excepţie. Printre altele, a reuşit să realizeze o importantă deschidere spre Marea Lojă Mamă a Lumii, United Grand Lodge of England, într-o vreme în care contactele dintre această Obedienţă şi MLNR erau aproape nule. Forum Masonic era, pe atunci, un soi de mesaj vârât într-o sticlă şi aruncat în oceanul foarte agitat al lumii masonice internaţionale, purtând veşti dintr-o zonă a unui Est European care abia ieşise din comunism şi care încă se zbătea în chinurile facerii.”

 

CONSTANTIN IANCU
Mare Maestru Fondator al Marii Loji Naționale din România
Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu de Rit Scoțian din România
Secretar General al Confederației Supremelor Consilii din Europa

“Forum Masonic este o con­strucție ridicată în timp, reprezentând perfect spiritul masonic. O construcție de succes, care și-a câștigat nu­măr de număr tot mai mulți cititori, dedicați studiului și receptivi la ceea ce înseamnă cercetare făcută cu pasiune, tenacitate și devotament.
Articolele de evidentă cali­tate – mă refer în egală măsură la autorii români și la cei străini – și corpusul de imagini atent selecționate în fiecare număr au conferit un profil distinct revistei Forum Masonic.
Pentru că este o revistă bilingvă, Forum Masonic a deschis Poarta Cunoașterii și către frații din alte țări, oferindu-le posibilitatea unei mai bune cunoașteri a Masoneriei române, contribuind astfel la faima ei în lume.
Echilibru, cercetare de fond, eleganță – iată linia pe care Claudiu Ionescu a gândit-o pentru Forum Masonic!
Forum Masonic este o revistă apărută sub o stea fastă, o revistă de elită destinată unei elite.”(…)

 

THOMAS W. JACKSON
Președinte de Onoare & Secretar Executiv din trecut al Conferinței Mondiale a Marilor Loji
Mare Maestru de Onoare ad vitam al Marii Loji Naționale din România
Director de Onoare al Revistei FORUM MASONIC

“Revista Forum Masonic este un jucător major pe scena internațională și are, cu certitudine, o calitate cel puțin egală cu unele dintre cele mai bune publicații pe care le-am vazut până acum. (…)
Pentru mine a fost o onoare să fiu numit director onorific al revistei Forum Masonic. Cu certitudine, orice are o asemenea calitate precum calitatea revistei Forum Masonic este ceva cu care nu am nici o problemă în a fi asociat. Şi aș vrea să mulţumesc revistei pentru că m-a pus în această postură.”

 

ALBERTO MENASCHE
Mare Maestru din trecut al Marii Loji ALPINA din Elveția
Mare Maestru de Onoare ad vitam al Marii Loji Naționale din România
Director de Onoare al Revistei FORUM MASONIC

“Forum Masonic este un foarte important lucru pentru Masonerie. Nu numai pentru Masoneria română, ci pentru întreaga Masonerie, pentru că o revistă care conţine articole despre Masonerie ajută la dezvoltarea masonilor în general. Ştiu că Forum Masonic nu este numai atât, ci este şi o modalitate de a oferi informaţii membrilor MLNR, şi asta e important, pentru că astfel ei află care este de fapt viaţa unei Mari Loji. Cred că faci asta foarte bine.

Eu vreau să te felicit pentru felul cum ai făcut asta, pentru că ştiu bine că nu e un lucru simplu, să înţelegi şi să reproduci pe hârtie gândurile membrilor Marii Loji, pentru a le etala. În toţi aceşti ani ai publicat atâtea articole masonice care au fost cu adevărat importante pentru noi toţi. Personal, eu am scris două-trei articole pentru revistă şi ştiu că şi alţi masoni străini au scris unele articole. Cred că aceste articole venind din afară pot şi ele să fie foarte importante pentru dezvoltarea şi creșterea Masoneriei în România.”

 

GUSTAVO RAFFI
Mare Maestru din trecut al Grande Oriente d’Italia
Mare Maestru de Onoare ad vitam al Marii Loji Naționale din România
Director de Onoare al Revistei FORUM MASONIC

“Printre diferitele reviste masonice, Forum Masonic reprezintă un spaţiu liber pentru dialog între persona­jele proeminente ale Franc­masoneriei europene, care pot lua parte la această discuţie asupra diferitelor aspecte ale Francmasoneriei în ţările noastre. În toți acești ani, paginile revistei au găzduit multe remarci interesante asupra istoriilor şi experienţelor Marilor Loji, multe studii asupra ritualului şi aspectelor simbolice şi multe examinări culturale în profunzime a diferitelor elemente ale Tradiţiei noastre. Şi, în particular, ne-a dat nouă tuturora oportunitatea de a ne exprima ideile şi de a avea confuntări de argumente între noi asupra rolului Francmasoneriei în societatea contemporană.
Acesta este, după părerea mea, aspectul cel mai relevant al Forumului Masonic, ce individualizează această revistă între celelalte reviste publicate de Marile Loji: deschiderea către diversele vocile ale Francmasonilor din alte ţări. (…)
Pentru acest motiv, noi am decis să acţionăm astfel încât Lumina Masonică să poată străluci din nou în România şi am reconstituit Marea Lojă. O legătură profundă ne uneşte pe noi cu fraţii români şi cu fraţii din celelalte Mari Loji din ţările Europei Centrale, care au avut, de curând, oportu­nitatea de a reaprinde Lumina Masonică, de asemenea cu spri­jinul nostru.
Forum Masonic ne dă nouă tuturora posibilitatea de a reflecta împreună asupra mari­lor probleme care îngrijorează societatea noastră, şi cum Francmasoneria poate acţiona pentru a-și aduce contribuţia. Noi ne dorim ca revista să aibă o circulaţie încă mai mare, nu numai între fraţii noştri, dar în perspectivă culturală mai largă.”

 

AKRAM ELIAS
Mare Maestru din trecut al Marii Loji Washington DC
“Forum Masonic este, după părerea mea umi­lă, una dintre cele mai bune reviste masonice pe care eu le-am văzut. Conţinutul, designul, layout-ul, culorile sunt inspirate şi eu cred că aceasta este calea viito­rului.

Eu cred că este impor­tant pentru franc­ma­so­nerie să iasă din „camera secretă“, să intre într-o relaţie cu societatea şi să producă publi­caţii care să aibă nu doar cititori masoni, la un nivel adânc, într-un mod inteligent, dar şi non-masoni care vor să înveţe ce înseamnă frăţia.
Asta pentru că Francmasoneria şi societatea sunt inseparabile. Forum Masonic, după cum spune titlul, oferă un forum masonic; este o publicaţie fidelă misiunii sale, fiind o platformă pentru comunicarea şi schimbul de idei. Eu cred că revista se ridică la nivelul anunţat de titlul său.
Există un lucru important în privința Forum Masonic – calitatea este foarte înaltă. Ţineţi-o tot aşa. Nu contează cine încearcă să pună presiune pe voi şi să vă spună – poate putem să salvăm pe nişte bani, poate putem să o facem ceva mai ieftin, poate putem să ne descurcăm cu mai puţin. Nu vă lăsaţi duşi în direcţia aia, nu faceţi compromisuri în privința calității. Mențineți revista la nivelul de calitate la care este acum, care este excelent!
Când vorbim de instrumente de comunicare, ori faci asta într-o manieră excelentă, ori este mai bine să nu faci nimic. Compromisurile în ce priveşte calitatea comunicării fac rău frăţiei, aşa că ţinteşte întotdeauna cel mai sus, să fii cel mai bun, sau nu faci nimic. Orice se află la mijloc, orice încercare de a o lua pe scurtătură nu serveşte frăţiei, ci numai o devalorizează.
Forum Masonic într-adevăr serveşte frăţiei şi cel mai bine ar fi să o mențineți la o calitate înaltă. Dacă veți compromite calitatea, nu va mai putea să facă acest serviciu, aşa că e mai bine să o păstraţi aşa cum este.” (…)

 

OSCAR DE ALFONSO ORTEGA
Mare Maestru al Marii Loji a Spaniei

“Opinia mea despre revista Forum Masonic este absolut excelentă. Îmi plac articolele, design-ul revistei este frumos. Este – noi putem realiza asta – că s-a lucrat perfect. Sunt sigur că nu există numai o persoană în spate, ci o întreagă echipă se află în spatele proiectului.
În Marea Lojă a Spaniei, noi încercăm întotdeauna să copiem lucruri bune de la celelalte Mari Loji şi Forum Masonic este unul dintre aceste lucruri bune. Eu vreau să fac un asemenea Forum în Spania, o asemenea revistă… Vom copia exact ce aţi făcut: noi o vom scrie în spaniolă, după cum este în limba română Forum Masonic, cu o traducere în engleză. Iar în Spania asta este mult mai important, pentru că 40% din membrii Marii Loji sunt la origine britanici – sunt masoni spanioli, 100%, bineînţeles.
De fiecare dată când primim în Marea Lojă a Spaniei revista Forum Masonic, eu sunt foarte mândru să o citesc şi întotdeauna mă uit dacă este vreo poză cu mine, pentru a o scana, pentru a o păstra în computerul meu, pentru viitor, pentru ca fiica mea să vadă şi să zică – Doamne, este tata!
Eu cred cu adevărat că nu este uşor, că este o sarcină foarte dificilă, cu siguranţă, şi rezultatul acestei munci este absolut minunat şi noi trebuie să recunoaştem asta. Este exemplu pentru toţi ceilalţi. Marea Lojă Naţională din România este întotdeauna în fruntea Francmaso­neriei, nu numai în Europa de Est, dar, cred eu, în întreaga Europă. De ce este atât de bună? Din mai multe motive. Şi Forum Masonic este unul dintre ele. Eu aş fi cu adevărat foarte mândru dacă am putea să copiem în Spania măcar un pic din revistă, aşa cum este în România.
Eu cred că ideea este fantastică. Să ai această unealtă de comunicare cu Fraţii în legătură cu ceea ce se întâmplă, nu numai în Marea Lojă, dar în tot restul lumii, de asemenea, cu participarea multor autori, oameni diferiţi care scriu articole – din Anglia, Germania, Italia, Spania etc.”

 

RAFAEL EDUARDO ARAGON GUEVARA
Mare Maestru din trecut al Marii Loji din Guatemala
Mare Maestru de Onoare ad vitam al Marii Loji Naționale din România
Secretar Executiv din trecut al CMI

(…) “Revista Forum Masonic este ceva ce noi apreciem cu adevărat, este de referinţă pentru noi, ne arată feluri diverse de gândire, de abordare a unor lucruri diferite care au o oportunitate veritabilă de a se dezvolta dacă împărtăşim acest fel de informaţii.
Forum Masonic a trecut de cel de-al cincizecilea număr. Când începi un proiect, când stabileşti programul pe care ai de gând să îl urmezi, cauți să ai o viziune despre viitor. Revista Forum Masonic are această viziune şi a construit în mod structural o temă despre comunicare. Asta ne oferă oportunitatea de a încerca să înţelegem şi să vedem în ce fel abordăm diversele aspecte ale francmasonieriei.
Cu această revistă voi, de fapt, oferiţi un exemplu despre ceea ce avem de făcut pentru Masonerie. Acesta este un proiect excelent şi eu vreau să vă felicit pentru că noi, cei din America Latină, întotdeauna sprijinim excelența.” (…)

 

PAUL LITTERAL
Mare Maestru din trecut al Marii Loji Americano-Canadiene din Germania

“Eu sunt foarte impresionat de revista voastră, întotdeau­na am fost impresionat de Forum Masonic, întrucât este o oportunitate, şi nu numai aici în România, ci peste tot în Europa, revista voastră este apreciată şi citită.
De fapt, după ce am citit revista voastră un număr de ani, când noi ne-am sărbătorit jubileul, eu nu m-aş fi putut gândi la nici o persoană mai potrivită pentru redactarea revistei noastre şi nici nu m-aş fi putut gândi la o revistă mai bună pe care am putea-o avea – tu ai făcut o treabă minunată şi ai realizat revista aniversară de 50 de ani pentru Marea mea Lojă după modelul Forumului nostru Masonic (îl numesc al nostru pentru că noi toţi l-am citit). După ştiinţa mea, Forum Masonic este una dintre cele mai citite reviste masonice de aici din Europa, dar în special în Jurisdicţia mea.
Revista voastră a publicat şi articole despre Shrine, iar templul Shrine este nou în Germania. Foarte mulţi Shriners sunt membri în jurisdicţia mea şi ei toţi ţi-au citit revista întrucât există acolo informaţii folositoare şi pe care nu le pot obţine de niciunde altundeva.” (…)

 

PAUL CURRAN
Mare Maestru din trecut al Marii Loji Americano-Canadiene din Germania

(…) “Eu cred că Forum Masonic este o revistă extraordinară, ştiu că ajunge la foarte mulţi Nobili şi foarte mulţi Masoni din întreaga lume şi cred că este o cale foarte bună de a primi mesajul – şi de a purta mesajul – Francmasoneriei, al Shrine şi al tuturor celorlalte organizaţii masonice către lumea liberă şi către alte ţări, care poate nu ar putea alftel să primeasă acest mesaj. Este o revistă excelentă, foarte bine scrisă şi cred că meriți aplauze pentru munca pe care o faci.”

 

 


GERHARD SEVERIN
Mare Maestru din trecut al Marii Loji Americano-Canadiene din Germania
Recorder, Templul Shrine EMIRAT

“Ei bine, Claudiu, în primul rând, simt nevoia să te felicit pe tine personal, precum și întreaga ta echipă pentru producţia unei publicații masonice excelente şi informative. Şi eu cred că am avut plăcerea de a citi revista voastră, Forum Masonic, de șapte sau opt ani de zile.
O găsesc interesantă în mod special pentru că nu urmăreşte numai activitatea masonică la zi, fie în România, în Germania sau oriunde altundeva în lume, în Anglia, dar are multe articole excelente despre Masonerie, cu o mare bogăţie de informaţie masonică pentru cititorul care urmăreşte lucrurile până în detaliu. Şi eu personal simt că toată lumea ar trebui să intre în contact cu această publicaţie şi să se informeze – despre ce se întâmplă în lume, în special pe continentul nostru european.”

 

ROBERT HEYAT
Mare Maestru din trecut al Marii Loji Washington DC
Mare Maestru din trecut al Marii Loji Nationale din Azerbaijan
Mare Maestru de Onoare ad vitam al MLNR

“Fiind unul dintre fondatorii Marii Loji Nationale din Romania si primul Mare Maestru de Onoare ad vitam al Marii Loji a voastre, sunt mandru ca sunt alaturi de voi. Vreau sa-l felicit pe editorul revistei Forum Masonic pentru producerea unei publicatii distinse si de exceptie in lumea masonica. Inainte de toate, calitatea in sine a revistei, tiparul si toate celelalte elemente sunt de un real nivel inalt, de asemenea articolele. Este prezentata intr-o forma superba si, cred eu, ar putea avea o mare influenta. Recomandarea mea este ca Forum Masonic sa fie distribuita in continuare tuturor Marilor Loji.  Personal, cred ca este cea mai buna prezentare si reflectare a ceea ce se intampla in Masoneria romana si sunt mandru ca exista o asemenea publicatie.”