OSCAR DE ALFONSO ORTEGA

Mare Maestru, Marea Lojă a Spaniei

1_Aş dori să vă transmit vouă, tuturor, salutările mele cele mai sincere şi fraterne. Speech-ul meu va fi scurtă, dar plină de gratitudine şi apreciere.

Aş vrea să mulţumesc iluştrilor noştri vizitatori pentru prezenţa lor, întrucât ea ne face să simţim că suntem o parte dintr-o Frăţie Uni­versală care nu recunoaşte rase, frontiere sau limbi.

Aş vrea de asemenea să mulţu­mesc celor care au venit din toate colţurile Spaniei. Sunt conştient de efortul personal şi economic pe care l-aţi întreprins pentru a vă îndeplini angajamentele masonice.

Sunt recunoscător tuturor Fraţi­lor mei care au lucrat la organizarea acestui Convent, oferindu-şi cu dă­ruire timpul pentru ca această ceremonie să se desfăşoare în în bune condiții. O recunoștință afectuoasă Marelui Secretar şi personalului Marii Loji, Doamna Elisabeth şi Doamna Puri! Au facut o muncă impresionantă în aceste săptămâni şi de asemenea pentru dedicaţia lor constantă faţă de Instituţia noastră, dincolo de îndatoririle lor de muncă. Şi trebuie să fac o menţiune specială pentru Marele Maestru de Ceremonii, D.R.Fr. Stuart Macdonald, şi echipa de de Adjuncţi, Asistenţi şi Intendenți Provinciali din Valencia, care au făcut un spectacol extraordinar.

În fine, aş vrea să mulţumesc tuturor Fraţilor din Marea Lojă a Spaniei pentru că au luat parte la alegerile de astăzi cu maturitate, deschidere şi responsabilitate. Vă mulţumesc foarte mult, cu adevărat.

Frăţia mi-a dat oportunitatea de a reprezenta şi conduce Ordinul pentru următorii patru ani. Dragii mei Fraţi, mă simt atât de onorat şi de mândru de decizia voastră, adoptată democratic.

Am aceeaşi motivaţie ca acum patru ani şi sunt convins că Marea Lojă a Spaniei va rămâne pe aceeaşi cale către stabilitate şi progres, care a fost deja proiectată. Cooperarea și sprijinul vostru sunt esenţiale, întrucât fără ele nici un scop nu poate fi vreodată atins. Autoritatea unui Mare Maestru nu este nimic fără respectul şi consideraţia Fraţilor săi. Şi acest respect şi această consideraţie nu sunt date liber, ci trebuie câştigate zi de zi, ca o dovadă constantă că eşti demn de ele.

Nu există nici un Judecător mai bun decât proprii tăi Fraţi şi nici o dovadă mai bună decât propriile tale acţiuni. Eu am încercat să fac tot ce am putut mai bine în aceşti patru ani şi simt o mare satisfacţie că Fraţii au apreciat asta.

Vă mulţumesc foarte mult pentru răbdarea voastră, sacrificiul şi, mai presus de toate, încurajarea şi efortul pe care voi îl depuneţi pentru a vă îmbunătăţi pe voi înşivă, pentru a servi Ordinul şi pentru a onora această Mare Lojă căreia îi aparţineţi.

Fie ca Marele Arhitect al Universului să vă dea sănătate, putere şi fericire vouă şi familiilor voastre. Vă mulţumesc foarte mult.

Copyright Masonic Forum


Speech delivered on the Annual Coomunication of the Grand Lodge of Spain, March 8th, 2014