GHEORGHE BELEAN

Maestru Venerabil al Lojii Andrei Mureșianu Nr.252, București

1Ideea realizării în noiembrie 2013 a Simpozionului Interna­țional Câmpulung Muscel – Vatră a Culturii Medievale, Vatră a Maso­neriei române s-a născut cu ocazia unei ținute comune la care a participat un mare număr de Frați din R. L. Andrei Mureșianu nr 252 Or. București, Radu Negru nr. 253 Or. Câmpulung, Armonia nr. 174 Or. Pitești și Viitorul Sf. Ioan, Or. Viena – Austria. Respecta­bilul Frate Edward Frost, Vene­rabil din trecut al Lojii Viitorul Sf. Ioan din Viena a fost profund impresionat de trecutul legen­dar al zonei și în special al locali­tă­ții Câmpulung Muscel. Îndemnul lui a fost de a continua să ne întâlnim în această formulă și în alte Ținute. Când vezi atâta înflăcărare la un Frate din străinătate nu-ți rămâne decât să iei dalta, ciocanul, mistria și firul de plumb și să începi o construcție masonică durabilă în timp. Așa s-a născut idea simpozionului. O stare de armonie, comuniunea de idei și trăiri masonice de mare intensitate. Atuuri? Cred că putem vorbi despre o altă abordare a comunicării. O deschidere mai largă la nivelul bazei Obedientei, o mai bună cunoaștere între Frați, între Loji; dorința de a realiza proiecte comune.

Câmpulung Muscel este o așezare creată pe modelul uniunilor de obști, ținut care va deveni mai târziu Obștea mândrilor moșneni câmpulun­geni. Din străvechime numele orașului este legat inseparabil de Radu Negru, Mihai Voievod – fiul lui Mircea cel Bătrân, Matei Basarab și mulți alții. La anul 1500 avem prima atestare a orașului. Aici au fost tipărite primele cărți în limba română cât și alte cărți de referință la acea vreme: Molitvelnicul Slavonesc, Învățătura preste toate zilele, Antologhio­nul Slavonesc, Psaltirea Slavonească. Aici este alcătuită Pânza orașului Câmpulung, prețioasa colecție de hrisoave și documente scrise între anii 1559-1747.
[…]