Introducere

Gândurile şi sugestiile acestea se adresează acelor fraţi care doresc să activeze în mod corespunzător. Mulţi dintre voi aţi avut experienţa unor comportamente nepotrivite, a unor maniere deficitare şi a ratării unei atmosfere care să vă facă, alături de partenerii voştri, să vă simţiţi destinşi.

De prea multă vreme îi observăm pe “cel bun, cel rău şi cel urât” prin prisma etichetei masonice. Dacă simţiţi că nu este aşa, atunci chiar cred că aveţi nevoie să citiţi această misivă. Dar dacă da, atunci veţi găsi aici o serie de sugestii spre îmbunătăţire. Cu toţii ar trebui să învăţăm din mers şi să evităm a cădea în greşeală, folosindu-ne de punctele de referinţă subliniate în aceste rânduri.

 

Fraţii

Întotdeauna salutaţi-vă cu strângerea de mână a celor iniţiaţi. Fiţi amabili şi purtaţi-vă cu căldură. Niciodată să nu bârfiţi şi amintiţi-vă că trebuie să ferecaţi secretele unui frate în adâncul inimii voastre. Asta înseamnă să le păstraţi şi să le trataţi ca fiind ale voastre înşivă.

Daţi întâietate celorlalţi indiferent de poziţia ierarhică; fiecare dintre voi este slujitorul tuturor.

 

Vizitatorii Lojii

Invitaţia de a vizita sau de a asista

Când trimiteţi o scrisoare unui viitor musafir – sau când îl invitaţi personal -, gândiţi-vă că acesta nu ştie nimic despre oră, dată sau codul vestimentar. Asiguraţi-vă, aşadar, că fratele ia la cunoştinţă toate aceste lucruri. O convocare scrisă ar trebui trimisă întotdeauna. Aceasta poate fi înmânată în seara respectivă (fratele ar putea-o dori ca suvenir sau ca o dovadă, pentru soţia sa, despre locul în care a fost).

Oferiţi un desfăşurător al serii. Verificaţi necesităţile dietetice speciale şi, dacă este vreuna, aranjaţi cu firma de catering.

Toţi membrii şi invitaţii trebuie salutaţi la intrare, în general de către un secund supraveghetor sau locțiitor, înainte de eveniment. Un frate poate fi desemnat anume pentru a-I primi pe oaspeți. În serile formale cu participarea doamnelor, faptul este esenţial şi trebuie îndeplinit într-o manieră curtenitoare, pentru a înlătura orice urmă de temere sau confuzie.

În acest context, spuneţi, vă rog: “Bună seara”, “Ce mai faceţi”, sau alte cuvinte potrivite. Niciodată nu lăsaţi vizitatorul să vi se adreseze primul. Puteţi întreba: “Cu cine aţi venit în seara asta? Aveţi un invitat?” Luaţi aminte şi oferiţi ghidare spre locuri precum toalete, săli de recreere, vestiare, baruri etc. Nu arătaţi o deferenţă exagerată faţă de titluri sau grad. Tratati-i pe toţi ca fiind egali. Obsecviozitatea vă diminuează şi nu creează o impresie favorabilă. Oferiţi o strângere de mână, dar fiţi pregătiţi să fiţi ignoraţi. Amintiţi-vă că sunteţi “de serviciu” şi aveţi demnitate.

Dacă e util, purtaţi  ecusoane cu numele vostru.

Dacă sunteţi abordaţi de vreun vizitator în timp ce “întâmpinătorul” este absent, asumaţi-vă responsabilitatea şi purtaţi-vă ca şi cum voi aţi fi noul “întâmpinător al lojii”. Niciodată nu spuneţi unui oaspete să aştepte sau să-l trimiteţi la altcineva. Dacă voi înşivă sunteţi musafiri, asumaţi-vă rolul, prezentaţi-vă şi ajutaţi Loja prin propriul exemplu.

Lăsaţi stiloul sau creionul la cartea de semnături. Poate fi folosit mai târziu.

Ghidajul grafic ce spune încotro să mergi este extrem de important. Îndrumaţi oamenii spre locurile în care doresc să ajungă şi asiguraţi-vă că au înţeles. Însoţiţi-i către încăperile vizate şi spuneţi-le să revină la voi dacă mai au nevoie de informaţii.

 

Masa festivă – Armonie

Asiguraţi-vă că vizitatorii şi invitaţii au locuri în templu şi la agapă. Dacă acestea nu sunt prestabilite, aranjaţi locuri în care să puteţi sta împreună, în compania celorlalţi. Prezentaţi toţi oamenii pe care îi cunoaşteţi. Oferiţi vin, dar gândiţi-vă că unii pot conduce maşina. Aveţi grijă ca nimeni să nu rămână cu paharul gol.

În sala de mese sau în templu, lăsați vizitatorul să stea unde doreşte; nu insistaţi să ia loc pe coloana Primului Supraveghetor sau în colțul de Nord-Est, de dragul gradului. Nu uitaţi că suntem cu toţii egali. Chiar dacă un maestru mason este mai mult decât un ucenic, nu uitați că acesta poate fi oaspete de onoare. Toți trebuie tratați ca simpli maestri masoni.

Dacă cineva are o problemă, ascultaţi-l! Asiguraţi-vă că aţi înţeles respectiva problemă. Aflaţi ce nu a fost în ordine şi rezolvaţi. Dacă nu este posibil, luaţi inițiativa, căutaţi ajutor şi faceţi ca faptul să nu se mai întâmple. Niciodată să nu întoarceţi spatele unei probleme.

În timpul agapei vorbiţi cu invitatul vostru, întreţinându-vă împreună cu prietenii. Aşteptaţi să vi se mulţumească pentru invitaţie. Dacă veţi fi invitaţi la loja propriului invitat, deja aveţi un etalon cu care să-i evaluaţi (el aşa face).

Anticipaţi nevoile oaspeţilor, fiţi amabili cu ei, oferiţi-vă să-i ajutaţi şi nu-i lăsaţi cu paharul gol.

 

Vizitatorii

Îmbrăcaţi-vă corespunzător, aşa cum aţi face-o în propria lojă. Fiţi curaţi, aranjaţi şi dichisiţi, întrucât vă reprezentaţi loja. Curăţaţi-vă pantofii! Nu comentaţi modul în care sunt îmbrăcaţi alţii, deoarece poate fi vorba de faptul că asta este tot ce au şi că ei nu realizează că arată cât sunt de săraci. Aveţi grijă de fraţii mai în vârstă sau infirmi, întrucât au nevoi speciale.

Dacă un tânăr poartă un costum închis la culoare mai ciudat sau o cămaşă cu logo sau model, lăsaţi-l în pace. Dacă hainele sale sunt acceptabile, nu este rolul vostru să comentaţi. Şi voi aţi fost tineri odată, iar ei trebuie să-şi croiască propriul drum în viaţă şi în Francmasonerie. Mai bine să vină aşa decât deloc. La fel despre tatuaje vizibile, piercing sau alte elemente decorative: ele sunt la latitudinea individului, nu a lojii ori a altui membru.

Dacă vi se cere să răspundeţi unui toast, să ocupaţi o funcție în lojă sau să ajutaţi o lojă pe care o vizitaţi, declinaţi cu fineţe ori acceptaţi cu entuziasm. Este alegerea proprie. Loja poate avea mare nevoie de ajutor, aşa că, dacă puteţi, ajutaţi-o. 

Vizitatorii trebuie ca întotdeauna să mulțumească gazdei. Aceasta se poate face verbal, prin poştă, prin e-mail, fiind exprimate complimente privind evenimentul, în decursul săptămânii următoare.

 

A răspunde la toastul unui vizitator

Lucru de evitat: nu spuneţi minciuni care să stânjenească gazda. Deci, nu spuneţi că o masă jalnică a fost minunată, ori ceremonia – excepţională. Dacă exageraţi, nu faceţi decât să evidenţiaţi problemele, punându-vă într-o lumină nefavorabilă. Mai bine nu spuneţi nimic, dacă nu e ceva care să merite comentarii.

Puteţi sublinia, în schimb, aspectele bune: că un fel de mâncare a fost delicios, că aţi fost trataţi cu mâncare şi nu a trebuit să plătiţi… Dar niciodată nu aduceţi în discuţie nereuşitele; oricum, cu toţii le-au remarcat.

Puteţi spune cât de mult apreciaţi invitaţia şi că veţi reveni; puteţi face complimente gazdei şi Maestrului Venerabil cu privire la prietenia arătată şi oportunitatea de a întâlni noi prieteni.

 

Fraţii seniori

Sub nici un motiv nu trebuie ca fraţii seniori să aştepte sau să primească un tratament preferenţial. Standardele pe care aceştia le au trebuie să fie de cel mai înalt ordin la lojă sau întâlnirile sociale. Orice salut, oferire de ciocan ceremonial, recunoaştere a importanţei gradului este numai pentru Templu. În afara acestuia, cu toţii suntem Maeştri Masoni. Am face, de asemenea, bine să ne amintim că purtăm cu toţii şorţul alb al iniţiatului.

Umilinţa este un indiciu sigur al nobleţei!

 

Alte puncte ale agapei masonice

La orice dineu masonic, este esenţial să vă amintiţi că se aşteaptă din partea voastră să fiţi proiecţia celor mai înalte standarde de comportament, temperanţă, respect şi curtoazie faţă de ceilalţi. Invitaţii voştri masoni şi ne-masoni vă vor lua drept exemplu. Trebuie ca întotdeauna să vă lansaţi în conversaţie, să evitaţi politica şi religia şi să-i încurajaţi pe toţi să intre în conversaţia de la masă.

Întotdeauna prezentaţi-vă şi prezentaţi invitatul celorlalţi cu care staţi la masă. Dacă sunteţi gazde, asumaţi-vă orice întrebări sau problem ale oaspeților şi rezolvaţi-le. Nu permiteţi ca cineva să fie ofensat sau descurajat. Învăţaţi cum să fiţi gazde bune, aplanaţi neînţelegerile, introduceţi subiecte în discuţie şi lăudaţi sugestiile şi punctele reuşite.

Niciodată să nu vă ridicaţi, voi şi oaspetele, de la masă, lăsându-i pe alţii singuri. Întotdeauna scuzaţi-vă şi explicaţi unde mergeţi, iar dacă este cuvenit, invitaţi-i pe ceilalţi să vă însoţească. Nimic nu stinghereşte mai mult decât să fii abandonat la masă.

Nu uitaţi că dacă împărţiţi cu alţii o masă, împărţiţi tot ce se află pe ea, inclusiv vinul sau orice altceva. Fiţi oricând gata să inspiraţi şi să răspândiţi bucurie.

 

Sunteţi în vrajbă cu un frate?

Sfatul meu dintâi este ca voi înşivă să treceţi peste asta. Nu vă comportaţi pueril, înfierbântat, arogant şi ne-masonic. Trebuie să ştiţi că mărturia falsă împotriva unui frate este un fapt extrem de grav. Trebuie, de asemenea, să ştiţi regulile despre a te retrage şi a soluţiona diferendele. Dacă nu poţi influenţa lucrurile, e bine să pleci acasă, iar dacă îi afectaţi pe alţii, atunci amândoi ar trebui să mergeţi acasă.

În orice caz, dacă nu vă comportaţi în manieră masonică, întrebaţi-vă dacă chiar sunteţi masoni. Pacea, armonia Templului şi masa festivă nu trebuie tulburate de prezenţa voastră. Aşadar, staţi acolo, ignoraţi-vă unul pe celălalt şi comportaţi-vă decent. Nu faceţi show plecând demonstrativ, pentru că astfel aduceţi ofensă fraţilor voştri, lojii şi promisiunilor făcute că iniţiaţi. Niciodată nu faceţi scene, dându-vă în spectacol. Nu fiţi de acord cu aşa ceva şi fiţi fideli obligaţiei voastre. Lăsaţi să prevaleze pacea şi armonia. 

Trebuie să lucraţi în spiritul armoniei şi să fiţi gata să admiteţi că aţi greşit şi fiţi să suficient de maturi pentru a vă cere iertare. Voi sunteţi mai presus decât neînţelegerile dintre voi.

 

Norme generale de comportament

 • Zâmbiţi şi emanaţi bucurie la toate activităţile şi întâlnirile.
 • Salutaţi-i pe toţi cu o strângere de mână şi câteva cuvinte sincere.
 • Fiţi amabili şi gentili cu oricine.
 • Împărtăşiţi cu ceilalţi apartenenţa la Masonerie prin a da un bun exemplu.
 • Spuneţi altora “vorba cea dulce”, construind astfel încredere; mulţumiţi chiar şi pentru lucruri mărunte. Spuneţi, de exemplu, “Mulţumesc că aţi venit!”
 • Informaţi-vă invitaţii despre elementele ceremoniale, precum aplauzele şi ridicatul în picioare.
 • Nu vă îndopaţi cu mâncare şi băutură.
 • Evitaţi politica şi religia în conversaţie.
 • Nu stivuiţi farfuriile; lăsaţi asta în seama chelnerului, altfel doar îl încurcaţi.
 • Nu ridicaţi tonul la masă; dacă muzica este prea tare, spuneţi-i gazdei.
 • Pe orice invitat stingher la masă consideraţi-l ca fiind propriul vostru invitat.
 • Nu abandonaţi pe nimeni la masă, întrucât aceasta poate fi o discriminare sau o ofensă.
 • Ţineţi minte că ordinea ierarhică a curtoaziei este aceasta: doamnele, oaspeţii ne-masoni, invitaţii, Ucenicii, Maeştrii Masoni şi apoi voi şi toţi ceilalţi.
 • Este responsabilitatea voastră de a mulţumi pe toată lumea. Nu neglijaţi pe nimeni şi faceţi totul pentru a vă bucura de apreciere.

 

Toastul

 • La întâlnirile masonice, asiguraţi-vă că ştiţi ordinea ierarhică în mod corect.
 • Dacă sunt prezente doamne, folosiţi adresarea “Doamnelor, Domnilor şi Fraţilor”.
 • Dacă sunt prezenţi ne-masoni, identificaţi ordinea ierarhică a cavalerilor, magistraţilor, oficialilor şi primarilor. De exemplu, în zilele noastre, persoanelor importante în societate vă puteţi adresa cu “Distinşi oaspeţi, Doamnelor, Domnilor şi Fraţilor”
 • Niciodată să nu spuneţi “fraţilor, ridicaţi-vă”; nu este şi nu trebuie să fie necesar. Dacă totuşi este necesar, trebuie să vă instruiţi membrii să se ridice în picioare atunci când este anunţat un toast.
 • În cinstea Reginei se închină doar cu mâna stângă!
 • Nici un toast, nici cel “în amintirea fraţilor absenţi” nu trebuie făcut înainte de a se închina pentru Regină.
 • “În amintirea fraţilor absenţi” este o comemorare, nu un toast. Nu se bea vin!

 

Consideraţii speciale privind doamnele

Serile sau zilele petrecute împreună cu doamnele necesită o atenţie specială. Locaţia trebuie să fie curată, inclusiv toaletele şi toate locurile pe care doamnele le-ar putea vizita. Asiguraţi-vă că există oglinzi în toalete şi vestiare. Doamnele apreciază să beneficieze de cât mai multă informaţie. Nimic nu este mai rău pentru o doamnă, decât încăperile slab luminate. Nu uitaţi că avem nevoie de soţii sau de partenere pentru a ne sprijini în calitatea noastră de francmasoni. Acest lucru este adesea trecut cu vederea, iar preţul plătit este mare.

 • Întotdeauna să vă fie clar cum este invitaţia. Formală, informală, locaţia şi meniul.
 • Specificaţi codul vestimentar.
 • “Cine, unde, când, şi ce” sunt elemente importante pe o invitaţie. Nu invitaţi printr-o simplă vorbă. Fiţi specifici şi evitaţi confuzia sau îndoiala.
 • Asiguraţi-vă că încăperile sunt bine luminate. Lăsaţi uşile deschise, ca doamnele să poată privi unde intră. Nimic nu e mai rău decât să deschizi o uşă către necunoscut.
 • Dacă este posibil, nu trageţi draperiile până ce toţi sunt prezenţi, astfel ca doamnele, la sosire, să poată privi înăuntru.
 • Asiguraţi-vă că sunt locuri pe scaune pentru toată lumea.
 • Faceţi prezentări către doamne şi, dacă e necesar, faceţi un anunţ în care prezentaţi gazda (şi partenera), Maestrul de Ceremonii şi alţi demnitari. Faptul permite doamnelor să fie în temă cu invitații serii.
 • Întotdeauna faceţi un toast pentru invitat şi pentru doamne.

 

Concluzii

Aceasta este o încercare de a ne face, pe noi toţi, nişte fraţi mai buni. Noi nu suntem nici mai importanți, nici mai puțin importanți comparativ cu fraţii noştri masoni. Şorţul nostru nu este nimic mai mult decât simbolul a ceea ce am putea fi, nu a ceea ce suntem.

Mai citiţi o dată aceste puncte şi întrebaţi-vă dacă vă ridicaţi la un standard minim.

Aplicaţi, practicaţi şi învăţaţi de fiecare dată mai mult şi mai mult.

Nu fiţi mai buni; fiţi cei mai buni!