CLAUDIU IONESCU

Maestru Venerabil din Trecut al Lojilor FORUM Nr. 64 și AGORA Nr.175, București;
Asistent pentru Relații Externe al Marelui Maestru al Marii Loji a Moldovei;
Fondator și Director al Revistei FORUM MASONIC


Claudiu IonescuFORUM MASONIC
 este un reper cultural, al moralității și al decenței în Masonerie. Aceste cuvinte ale fra­ților, transmise prin viu grai, pe email sau prin intermediul rețele­lor de sociali­zare, mă bucură și mă onorează. Când însă sunt rostite de persoane a căror apartenență la Craft este sensibil egală cu vârsta mea biologică, reprezintă nu numai recunoașterea unui standard de calitate, ci și obligația Forumului de a fi cel puțin egal cu valoarea de până acum.
Beneficiind de suportul unor li­deri ai Masoneriei Universale, ale căror nu­me le găsiți în colegiul nostru director de onoare, Revista Forum a contribuit major la deschi­derea drumului maso­neriei române spre exterior. Nu o spun eu, ca fonda­tor și editor al revistei, o afirmă public aceștia.
16 ani de existență a Forumului Maso­nic reprezintă deja tradiție, raportându-ne la scara societății româ­nești. Elementul cheie al Craftului este tradiția. Ca să ajungă la aniversarea a trei secole de existență, United Grand Lodge of England, Marea Lojă Mamă a Lumii, a trecut prin celebrarea a 15-20-25-50-100 de ani şamd.
Relaționând pe plan extern în Masonerie încă de la pri­mul număr al revistei, am folosit șansa recunoașterii MLNR de către UGLE (în 2008, în timpul celui de-al doilea mandat de Mare Maestru al lui Eugen Ovidiu Chirovici) și am devenit membru al Masoneriei britanice.
UGLE a fost, este și va rămâne referința masoneriei mon­diale regulare. Chiar dacă lideri ai unor Mari Loji din țări importante afirmă și chiar demonstrează – cu cifre statistice – că UGLE are una dintre cele mai mari rate de pierdere de membri dintre toate Marile Loji de pe Glob. Faptul că țările din Estul Europei au creștere de membri nu este o contra­pondere. Nici faptul că în țările Americii Latine masoneria este o adevărată mișcare de masă nu poate fi contrapondere. Tradiția și experiența sunt cele care contează cu adevărat.
Ca membru UGLE, am înțeles mai bine realitatea bri­tanică. Englezii își păstrează și cultivă istoria, iar fiecare nou venit în lanțul desfășurării evenimentelor se înscrie pe linia tradiției. Aceasta este cheia conti­nui­tății și a valorii adăugate, nicidecum drumul ales de unii semidocți în diverse colțuri ale lumii noastre rotunde! Onoarea este o calitate din ce în ce mai rar întâlnită în vremurile moderne, pe care le trăim, cu precădere în societățile care încă își caută drumul.