ALECSANDRU HOCIOTĂ

Maestru Venerabil din Trecut al Lojii Forum Nr.64, București;
Secund Mare Supraveghetor al MLNR

 

 

Motto: „Ceea ce facem pentru noi înşine, moare odată cu noi;
ceea ce facem pentru alţii şi lume, rămîne şi este nemuritor“
Albert Pike (1809-1891)

 

Alecsandru HociotaDoresc La Mulţi Ani şi cât mai multe apariţii Revistei Forum Masonic cu ocazia celei de-a 50-a apariţii, în numele RL Forum nr. 64, Bucureşti şi a fraţilor ei, cu permisiunea RF Gabriel Ivan MV, cât şi a mea personal.

Revista Forum Masonic are o puternică rezonanţă în inima mea, fiind unul din primele proiecte la care am participat cu mândrie după înălţarea mea masonică. Proiectul şi-a avut incubatorul în cadrul RL Forum nr. 64 Bucureşti, de la care şi-a luat şi numele. MV al RL la acea data era RF Claudiu Ionescu, Fondatorul şi Directorul publicaţiei.

Personal consider că Revista Forum Masonic a avut o contribuţie importantă la devenirea noastră masonică atât în plan intern cât şi internaţional. Pe plan intern a ajutat la răspândirea cunoştinţelor masonice, destul de greu de accesat în acea perioadă, a comunicării între fraţi şi între oriente cât şi a cunoaşterii activităţilor masonice ale fraţilor, orientelor şi obedienţelor. Pe plan internaţional, prin ţinuta grafică, editorială şi a formatului bilingv, şi-a găsit un loc în elita publicaţiilor de profil, totodată prezentînd fraţilor din alte obedienţe munca fraţilor din MLNR.

Această aniversare este în aceeaşi măsură şi a prietenului şi fratelui meu Claudiu Ionescu, sufletul Revistei Forum Masonic, pe care îl felicit din inimă pentru admirabila dăruire şi perseverenţă depuse în realizarea ei, împreună cu membrii redacţiei şi colaboratorii.