PHILIP J. HARRIS esq JP

Lodge St. John No. 280, Grand Lodge of Scotland
Lodge of Living Stones No. 4957, UGLE
Internet Lodge No. 9659, UGLE

Pentru Francmasoni sau pentru oricine caută să fie Prinț printre oameni.
Definiție: privilegiul obligă la răspundere.
Iată două citate din ritualul Arcului Regal:

FORMULA DE DESCHIDERE A ARCULUI REGAL
Companioni, ne-am adunat din nou plini de afecțiunea și bună­voința ce însuflețesc întâlnirile dintre prieteni care au fost sepa­rați o vreme.
După această perioadă sper că ați savurat o nouă bucurie față de exercițiile interesante ale acestui loc de retragere și că vă întoarceți fără îndoială cu mai multă plăcere la lucrările voastre.
Acum, Companioni, ne întâlnim în spatele ușilor închise, lumea ocupată a rămas pe dinafară cu toate perplexitățile, îngrijorările și mâhnirile ei, nici unele neavând voie să-și forțeze drum în sereni­tatea noastră, deoarece aici nu ar trebui să pătrundă decât plăceri nevinovate, veselii tăcute și bucurii frățești.
Aici sunteți invitați să excelați în adevăr, în bine și în dreptate și să vă bucurați de auspiciile și ema­na­țiile strălucitoare ale luminii glorioase care ­aruncă în jurul vostru cele mai clare și mai binefăcătoare raze. Aici mintea voastră va fi încântată cu înțelepciune și ­inimile vă vor fi încălzite cu binefaceri.
Companioni, nu vă aflați în întuneric, mergeți așadar drept copii ai Luminii. Respectați cea mai rigu­roasă decență, urmați cu atenție toate instrucțiunile oferite și supuneți-vă prompt tuturor solicitărilor. Fiți conștiincioși în îndatoririle posturilor voastre și toate bucuriile unității și păcii vor triumfa.
Ordinul pe care îl profesăm ca membri este de cea mai înaltă demnitate și onoare, fiind vârful și desă­vârșirea Francmasoneriei albastre. Imprimă asupra minții credința în existența unei zeități care este fără început și fără sfârșit și ne amintește de evlavia datorată Preasfântului său nume. Dacă s-ar uni ­laolaltă toate lucrurile înțelepte, virtuoase și demne de laudă, rezultatul ar fi Masoneria Arcului Regal.
Obiectivul ei este să perfecționeze virtuțile, iar îndeletnicirea ei preasolemnă este să comunice Numele Sacru și Misterios al Dumnezeului Celui Preaînalt Adevărat și Veșnic, acea Măreață Entitate Minunată care numai ea ne poate ridica spre bucurii, nepieri­toare prin natură și veșnice prin durată.


FORMULA DE ÎNCHEIERE A ARCULUI REGAL
Companioni, sunteți acum pe cale să părăsiți acest loc de refugiu, pace și prietenie și să vă duceți în lume. Printre toate îngrijorările și treburile ei, nu uitați datoriile sfinte care au fost atât de puternic recomandate și atât de des inculcate în cadrul acestei supreme convocări.
Nu uitați că în jurul acestui altar ați jurat voluntar și solemn să oferiți prietenie și să alinați, cu mărinimie neșovăitoare, atât cât vă stă în puteri, oricare Companion care va avea nevoie de ajutorul vostru, că îi veți aminti în cel mai blând cu putință de nereușitele lui, că îl veți ajuta să se reformeze, că îl veți apăra și reabilita ori de câte ori ar fi defăimat și că veți sugera cele mai nevinovate, atenuante și favorabile circumstanțe ­pentru a-i justifica purtarea, chiar și când ar fi drept să fie condamnat și învinovățit. Astfel lumea va vedea cât de mult se iubesc Masonii unii pe alții.
Dar, Companioni, trebuie să extindeți aceste sentimente nobile și glorioase încă mai mult. Dați-mi voie să vă întipăresc în minte – și să vă fie înrădăcinat în inimă – că orice om are dreptul neîndoielnic la bunele voastre oficii.
Dați-mi voie, așadar, să vă îndemn să faceți bine tuturor, mai cu seamă să aveți grijă de casele credincioșilor, astfel ca prin sârguință și credință față de datoriile posturilor voastre, prin bunăvoința liberă, filantropia extinsă, consecvența și sinceritatea prieteniei, în general prin ținuta amiabilă și virtuoasă, să puteți arăta lumii efectele pozitive și benefice ale străvechii și onorabilei noastre instituții.
Să nu se spună că ați trudit în zadar și v-ați risipit puterile pentru nimic, căci lucrarea voastră se află înaintea Domnului, iar răsplata voastră este la Dumnezeul vostru.
În sfârșit, Frați și Companioni, să avem cu toții același gând, să trăim în pace și fie ca Dumnezeul iubirii și milosteniei să sălășluiască bucuros printre voi și să vă binecuvânteze în vecii vecilor.

http://hdl.loc.gov/loc.pnp/ppmsca.45342

NOBLEȚEA
Francmasonilor care citesc cele de mai sus le atrag din nou atenția asupra cuvintelor marcate cu aldine. Recitiți aceste pasaje și vedeți ce se așteaptă de la voi. Țineți cont de recomandările care vi se fac.
Dacă nu sunteți Francmason, cele de mai jos vor fi de interes, indiferent dacă sunteți bărbat sau femeie. Există un loc nobil pentru noi toți.
Pe parcursul vieții am trecut prin niște lucruri rele. Comportament care ar fi trebuit să fie mai bun. Cuvinte aspre aruncate în mod nenecesar. Nerăbdare față de cineva mai puțin capabil. Egoism până la neglijență și, din păcate, răutate.
Astfel de lucruri nu construiesc, ci distrug relații, vatămă societatea și conduc la animozitate și lipsă de armonie.
Un Francmason care a urmat calea îngustă până la gradul de Maestru Mason nu ar trebui să mai dea dovadă de astfel de lucruri. Nu se va perfecționa niciodată dacă nu învață că astfel de lucruri trebuie eliminate din viața lui. Trebuie să învețe noblețea.
Dacă până în clipa când atinge sublimul grad un ­frate nu a învățat să-și mă­soare timpul, să-și ­corecteze greșelile, să-și perfecționeze caracterul, să fie corect în relații, să-și păstreze un caracter vertical și să fie sincer cu toată lumea, inclusiv cu el însuși, atunci ar trebui să se întoarcă la început. La momentul când a mărturisit odinioară că era „pregătit în adâncul ­inimii”. Un astfel de frate nu ar trebui să existe. Dacă spre rușinea Lojii lui un astfel de caz există, Frații din Lojă ar trebui să-și asume răspunderea pentru ­această insuficiență a iubirii frățești.
Un Francmason care a devenit Maestru Mason, indiferent dacă e bărbat sau femeie, ar trebui ca până să atingă acest grad să fie smerit, blând, să aibă un caracter puternic și o natură nobilă. Văd foarte puțini care sunt așa. Câțiva sunt.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII MAESTRU MASON
Să fie foarte clar – acesta este cel mai înalt grad masonic. Restul este ori lipsit de valoare, ori slujește Maestrului, care ar trebui manifeste Marile Principii ale Iubirii Frățești, alinarea (slujirea față de toți, prin aptitudinile oferite de viață și experiență) și adevărul (țelul înțelegerii și învățării).

PRIVILEGIILE FRANCMASONULUI
Libertate: are posibilitatea să caute cunoașterea fără prejudecăți sau părtinire. Își poate păstra ideile și credințele fără a fi persecutat.
Acceptare: este pregătit cu inima pentru filosofia Breslei.
Cunoaștere: obținută studiind artele liberale și științele, misterele mai ascunse ale vieții și științelor și, în cele din urmă, prin completarea propriei vieți.
Fraternitate: o frăție a întrajutorării și sprijinului, spre deosebire de multe altele.
Scop: extinderea experienței și cunoașterii și dobândirea înțelepciunii prin tot ce face.
Obiectiv: să lase lumea un loc mai bun, să trăiască respectat și să moară regretat.

Acestea sunt doar câteva, dar există mult mai multe. Poate cel mai important privilegiu este să împărtă­șească toate acestea cu cei mai puțini capabili sau cu cei asupriți, să facă acest lucru fără jigniri sau laude, în tăcere și nevăzuți.
Poate că această din urmă frază i se pare ciudată cititorului. Însă dacă e să respectăm una dintre ma­rile lumini ale Francmasoneriei, Volumul Legii Sacre Matei 6:4 enunță această necesitate (Milostenia ta să fie făcută în ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti). Nici un argument nu poate fi mai important decât aceasta!

CUM SĂ TRĂIM NOBLESSE OBLIGE
Întăriți prin aplicarea instrumentelor de lucru, însușirea recomandărilor primite, prelegerile despre Breaslă, Jurăminte, Adrese și, nu în ultimul rând, de Ritual, Maeștrii Masoni ar trebui să-i slujească pe neinițiați, nu să-i privească de sus.
Să-i învețe pe cei ignoranți, pe cei tineri și pe noii Masoni.
Să-i vindece pe cei bolnavi, pe cei răniți, pe cei triști și pe cei pierduți.
Să-i viziteze pe cei singuratici și izolați de societate.
Să-i protejeze pe cei slabi.
Să-i mustre pe cei care fac rău.
Să-i călăuzească pe nelegiuiți înapoi la lege.
Să-i ierte pe cei care au greșit.
Să evite neadevărul.
Să ofere o vorbă amabilă de încurajare.
Lista ar putea continua.
Prin acestea vom ști cât de tare ne iubim unii pe alții și pe toți pe care îi cunoaștem.