GUSTAVO RAFFI

Mare Maestru din Trecut, Grande Oriente d’Italia;
Mare Maestru de Onoare ad vitam al MLNR;
Director de Onoare al Revistei FORUM MASONIC

 

 

1Printre diferitele reviste masonice, Forum Masonic reprezintă un spaţiu liber pentru dialog între persona­jele proeminente ale Franc­masoneriei europene, care pot lua parte la această discuţie asupra diferitelor aspecte ale Francmasoneriei în ţările noastre.

În toți acești ani, paginile revistei au găzduit multe remarci interesante asupra istoriilor şi experienţelor Marilor Loji, multe studii asupra ritualului şi aspectelor simbolice şi multe examinări culturale în profunzime a diferitelor elemente ale Tradiţiei noastre. Şi, în particular, ne-a dat nouă tuturora oportunitatea de a ne exprima ideile şi de a avea confuntări de argumente între noi asupra rolului Francmasoneriei în societatea contemporană.

Acesta este, după părerea mea, aspectul cel mai relevant al Forumului Masonic, ce individualizează această revistă între celelalte reviste publicate de Marile Loji: deschiderea către diversele vocile ale Francmasonilor din alte ţări.

Eu nu cred că acest lucru este o coincidenţă, că această mare deschidere a fost făcută de o Francmasonerie care, din inima Europei, întorcându-se la rădăcinele sale, doreşte să joace un rol proeminent în societate.

Grande Oriente d’Italia, astăzi mai mult decât oricând, simte responsabilitatea de a acţiona în cel mai eficient fel pentru educaţia noii generaţii, şi pentru a face această societate mai echitabilă.Microsoft Word - Gustavo Raffi - ENG.doc

Pentru acest motiv, noi am decis să acţionăm astfel încât Lumina Masonică să poată străluci din nou în România şi am reconstituit Marea Lojă.

O legătură profundă ne uneşte pe noi cu fraţii români şi cu fraţii din celelalte Mari Loji din ţările Europei Centrale, care au avut, de curând, oportu­nitatea de a reaprinde Lumina Masonică, de asemenea cu spri­jinul nostru.

Forum Masonic ne dă nouă tuturora posibilitatea de a reflecta împreună asupra mari­lor probleme care îngrijorează societatea noastră, şi cum Francmasoneria poate acţiona pentru a-și aduce contribuţia. Noi ne dorim ca revista să aibă o circulaţie încă mai mare, nu numai între fraţii noştri, dar în perspectivă culturală mai largă.