Cornel Enache
M. Ven. din Trecut al Lojilor Coroana lui Ștefan cel Mare Nr. 46 și Steaua Nordului Nr. 246, MLNR

În perioada 10-12 martie 2023 la Orientul Botoșani s-au desfășurat lucrările primei ediții a Școlii Masonice de Primăvară. Pe durata a trei zile, Frați din 20 de ­Oriente și peste 30 de ateliere au participat la evenimentul organizat de Loja Terra Dacorul 508. Membrii dăruiți ai acestui tânăr atelier au reușit să îmbine frumusețea tematicii cu armonia fraternă, atât de dorită și cerută în această perioadă de reală cumpănă prin care trece Ordinul masonic român.
Să nu uităm că Orientul Botoșani a avut la finele secolului XIX și începutul secolului XX o bogată viață masonică în cele 6 Loji obediente la Marele Oriente Europene, care a culminat cu apariția primei reviste de profil din Moldova în anul 1886.
La puțină vreme după reaprinderea luminilor, la Orientul Botoșani s-a organizat primul Simpozion național de istorie masonică. De-a lungul timpului s-au ținut XVI ediții naționale, cu numeroase participări internaționale.
Această primă ediție a Școlii Masonice de Primăvară a fost dedicată CULTURII ȘI TRADI­ȚIEI MASONICE. În mod prioritar a fost oma­giat genialul poet național Mihai Eminescu. Au fost prezentate conferințe și planșe cu un bogat conținut simbolistic, ­esoteric și spiritual. Participanții au vizitat, printre ­altele, Centrul Național de Poezie, Memorialul Mihai ­Eminescu, așezămintele de cult ale familiilor Eminovicilor, precum și Casa memorială a acestora. Un alt moment apreciat de oaspeții noștri a fost vizitarea bisericii catolico-ortodoxă din localitatea ­Hilișeu-Horia, așezare apropiată frontierei cu Ucraina. Așezământul de cult este în felul său unic în Europa, prin îmbinarea fericită a celor două Religii creștine în același lăcaș, dat și prin bogata simbolistică masonică a decorațiunilor interioare.
Agapa fraternă a fost o reușită și a marcat finalul întâlnirii. Despărțirea fraților a fost emoționantă, cu speranța reîntâlnirii în primăvara următoare.Organizatorii își propun ca la viitoarea ediție să fie omagiată personalitatea muzicală, fără pereche a fratelui nostru George Enescu.